Activităţi extracurriculare
– Şcoala Sfânta Maria –

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi.
Această lume nu va mai exista când ei
vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum
va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se
adapteze.”
(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”)

Argument

Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale.
Accentul trece de pe informativ pe formativ.
Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat.
Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor.

Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a individului.
În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor.
În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială.
Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o necesitate.
Ştefan M. precizează că oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor.
După o binecunoscută clasificare UNESCO, educaţia extracurriculară, adică educaţia de dincolo de procesul de învăţământ, apare sub două aspecte principale: educaţia informală – reprezintă influienţa incidentală a mediului social transmisă prin situaţiile vieţii de zi cu zi – şi educaţia non-formală, care se realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în cadrul unor organizaţii cu caracter educativ.
Activităţile extracurriculare organizate de şcoala Sf. Maria au conţinut cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea comunităţii locale.
Activităţile cercurilor organizate de şcoala Sf. Maria sunt: informatică, limbi moderne, dans sportiv, şah. Aceste activităţi reunesc grupuri de copii animaţi de o dorinţă comună. Copiii vin la cercuri şi participă la activitatea lor însufleţiţi de dorinţa de a crea şi de a-şi afirma aptitudinile. Pentru unii este o chemare vocaţională, pentru alţii, poate, un interes de moment. Oricum, activitatea de cerc, îi uneşte într-o acţiune cooperantă. Activităţile acestor cercuri s-au finalizat prin: concurs de şah cu un grup de copii din Galaţi, concurs desfăşurat în şcoala Sf. Maria, serbări în limba germană, engleză, dansuri prezentate cu ocazia diferitelor evenimente.
Activităţile extracurriculare de masă reprezintă activităţi care cuprind aproape întreaga masă a copiilor dintr-o grupă, mai multe grupe, sau chiar clase de copii din mai multe şcoli. Aceste activităţi le oferă destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. Aceste activităţi au caracter ocazional şi iau forme foarte variate.

Menţionăm câteva activităţi asemănătoare desfăşurate în şcoala Sf. Maria:
– sărbătorirea zilei de naştere a unui copil la care participă colegi din toată şcoala;
– aniversarea zilei de naştere a unor copii care au frecventat şcoala Sf. Maria şi acum sunt la gimnaziu;
– vizionarea în grup a unor spectacole la Teatru Maria Filotti;
– vizitarea căminelor de bătrâni din apropierea şcolii;
– vizitarea centrului de plasament Surâsul Marielei;
– excursie la Galaţi pentru a vizita: Grădina Zoologică, Planetariul, Acvariul, Grădina Botanică;
– plimbări în parc;
– vizită la diferite muzee.

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, cu trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti.

Şcoala Sf. Maria a oferit tabere şcolare la: Timişu de Sus, Băile Tuşnad, Câmpulung Muscel.

Fotografii din tabere

An de an se organizează excursii cu diferite tematici:

Fotografii din tabere

– excursie la Constanţa pentru a vizita: Acvariul, Delfinariul, Planetariul;
– excursie la Bucureşti pentru a vizita: Grădina Zoologică, Muzeul Antipa;
– excursie la Iaşi şi vizitarea obiectivelor principale ale oraşului;
– excursii în judeţul Argeş: Curtea de Argeş, Biserica Domnească din Curtea de Argeş, Lacul Vidraru, Zeul electricităţii, Peştera Dâmbovicioara, Cetatea Poienari, Mănăstirea Nămăieşti, Mausoleul de pe dealul Mateiaş;
– excursie la Braşov: Castelul Bran, Poiana Braşov, Grădina Zoologică din Braşov, Postăvarul;
– excursie la Sinaia şi Predeal: cabana Clăbucet, Trei Brazi, Castelul Peleş;
– excursie la Băile Tuşnad: Lacul Sf. Ana, Rezervaţia Naturală Tinov Mohoş, mofeta şi izvoarele de apă minerală;
– excursie la Salina Praid;
– excursie la: Cheile Bicazului, Lacul Roşu, Barajul Bicaz;
– excursie la Mausoleul de la Mărăşeşti.

Serbările reprezintă un necesar izvor de satisfacţie, bucurii, creează buna dispoziţie.
Serbările pot lua forme variate, de la solemna evocare istorică la un vesel carnaval. La pregătirea şi realizarea serbărilor, copiii participă cu însufleţire şi dăruire, din dorinţa de a oferi spectatorilor momente de ţinută estetică, distracţie, satisfacţie, făcându-le viaţa mai frumoasă, mai plină de sens.

Şcoala Sf. Maria organizează serbări cu diferite ocazii:
– Ziua mamei, Ziua copilului, Sfârşit de an.
– Serbări cu caracter istoric, cultural, comemorativ si religios: Ziua recoltei, Sărbătoarea Sf. Martin, Sf. Nicolae, Crăciun, Paşti, 1 Decembrie, 24 Ianuarie, Ziua lui Eminescu, Ziua Europei, Carnaval;
Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor.

Fotografii din tabere