Oferta educaţională
Anul şcolar 2017 - 2018

„ Să nu laşi să treacă nici o zi fără să citeşti,
fără să visezi sau fără să auzi ceva frumos „

(Goethe)

Grădiniţa „SF. MARIA”


Grădiniţa “Sf. Maria” având ca deviză “Fă binele şi fă-l bine” (Maria Ward), se aseamănă cu o familie în care membrii ei învaţă să cunoască ceea ce este bine şi sunt ajutaţi ca împreună să realizeze lucruri frumoase, atât pentru binele propriu, cât şi a celor din jur. În mediul acesta liniştit, unde calmul, răbdarea şi buna dispoziţie sunt la ele acasă, toţi copiii între 3-7 ani au şanse egale de instruire şi educare.

Activitatea didactică se bazează pe experienţa de viaţă la această vârstă, pe o metodologie creativă şi participativă realizată în parteneriat cu familia.

Procesul instructiv-educativ este modern şi de calitate pentru că există o baza didactico-materială adecvată, se utilizează strategii didactice moderne şi metode de învăţare active, bazate pe joc, care să încurajeze curiozitatea, creşterea încrederii în forţele proprii, capacitatea de a relaţiona cu ceilalţi copii şi cu adulţii.

Preocuparea permanentă a cadrelor didactice este aceea de a adapta activităţile particularităţilor de vârstă şi individuale ale copiilor şi intereselor manifestate de aceştia.


Grădiniţa asigură:


- Un program educaţional ce respectă planul de învăţământ şi programa activităţilor instructiv-educative în vigoare;

- Un învăţământ modern care tine seama de ritmul fiecărui copil şi de nevoile sale afective şi de joc;

- Un învăţământ global, integrat şi creativ care are la baza interesul copiilor;

- Șanse egale pentru toţi copiii la instruire şi educaţie;

- Valorizarea potenţialului, disponibilităţilor şi aptitudinilor manifestate de copii;

- Respectarea ritmului propriu de înaintare în cunoaştere al fiecărui copil;

- Stimularea efortului propriu şi a motivaţiei pentru învăţare;

- Un sistem educaţional deschis spre modernizare, spre viitor;

- Strategii didactice activ-participative, bazate pe joc, care sa determine copilul să ia parte activ la propria sa formare;

- Utilizarea jocului ca activitate fundamentală a copilului, care îi formează deprinderi şi perceperi care prefigurează personalitatea în formare a acestuia;

- Jocul folosit ca mijloc de socializare, de cunoaştere a lumii, a mediului natural, social şi cultural, de comunicare, de relaţionare şi de prietenie;

- Activităţi dinamice atât în grupă cât şi în aer liber, interesante şi relaxante;

- Conţinuturi selectate după criterii ştiinţifice, adecvate nivelului de înţelegere şi tipului de învăţare specifică;

- Flexibilitatea şi creativitatea în proiectarea didactică, cu scopul de a face învăţarea individualizată, centrată pe copil;

- Utilizarea în cadrul activităţilor a materialelor didactice şi mijloacelor de învăţământ moderne;

- Resurse materiale suficiente cantitativ, accesibile, funcţionale, distractive care permit individualizarea instruirii, multe elemente de noutate, aparatură suficienta (calculator, video-proiector, radio-casetofon, cd-uri, casete, etc.);

- Organizarea unor proiecte tematice dorite de copii şi cu participarea părinţilor.


Sălile de grupă sunt amenajate pe centre de interes:


1. Biblioteca - cărţi cu imagini şi poveşti, jetoane, pliante, jocuri, puzzle, caiete, cd-uri, calculator;

2. Ştiinţa – trusa Logi, jocuri matematice, cărţi matematice, material individual, cifre;

3. Construcţii – jocuri diferite, lego, cuburi, loto, domino.

4. Arta – hârtie, foarfeci, lipici, materiale din natură, materiale reciclabile, culori pictură, pensule, creioane colorate, planşete, plastilină.

5. Jocuri simbolice - set doctor, set bucătărie, păpuşi, mobilier pentru păpuşi.


Curriculum la decizia grădiniţei (activităţi opţionale)


- Limba germană

- Educaţie religioasă