Oferta educaţională
Anul şcolar 2020 – 2021

„ Să nu laşi să treacă nici o zi fără să citeşti,
fără să visezi sau fără să auzi ceva frumos „
(Goethe)

ŞCOALA PRIMARĂ cu următoarea organizare:
– clasele I – IV –

Discipline opţionale : – LIMBA GERMANĂ
– LIMBA ENGLEZĂ

Şcoala pune la dispoziţie elevilor:
– cursuri ce au la baza Curriculum-ul naţional,
– atmosfera familială, preocupare constantă pentru copii si diversele probleme ale acestora,
– sistem de proceduri interne bine reglementat vizând asigurarea unor parametri înalţi de supraveghere pentru elevi,
– respectarea libertăţii de credinţă a fiecărui elev,
– program de studiu adaptat vârstei şi în concordanţă cu nevoile de instruire ale acestora,
– cercuri pe discipline vizând dezvoltarea armonioasă a elevilor,
– organizarea de activităţi social culturale menite sa integreze cât mai bine copilul în societate si să-l adapteze la exigentele acesteia.

Program de semi-internat (after-school)
Şcoala noastră vine în sprijinul părinţilor cu programul de „after school” luni – vineri 12-16, cu următorul program:
– 13,00 – 13,30 servirea mesei de prânz (catering),
– 13,30 – 14,30 pregătirea temelor,
– 14,30 – 16,00 activităţi recreative (jocuri sportive, jocuri de masă, opţional limba germană).

Obiectivele principale ale şcolii
Pentru îndeplinirea cu succes a actului educaţional şcoala noastră îşi propune următoarele obiective:
– educarea copiilor la toleranţă sub toate aspectele,
– conştientizarea Creaţiei, ca un dar al lui Dumnezeu şi ocrotirea ei,
– accentuarea comportamentului nonviolent în grupul social din care face parte.

Misiunea școlii
Școala Primară Sf. Maria își propune să ofere cadrul educațional propice împlinirii celor două dimensiuni, umană și spirituală, în vederea dezvoltării armonioase a preșcolarilor și școlarilor, cultivării valorilor creștine, pregătirii pentru competiție, performanță și excelență conform cerințelor societății moderne.

Viziunea școlii
Să cultivăm cu grijă statornică facultățile intelectuale, promovăm simțul valorilor, favorizăm spiritul de bună înțelegere și creăm o atmosferă însuflețită de spiritul evanghelic al iubirii și libertății, o atmosferă de iubire.

Proiecte
– Parteneriat educaţional – „invitaţie la joacă”;
– Parteneriat educaţional – „umblaţi în lumină”;
– Parteneriat educaţional – „calendarul naturii”;
– Parteneriat cu biblioteca județeană;
– Parteneriat cu poliția locală;
– Parteneriat cu biserica locală;
– Parteneriat cu pompierii;

Resurse umane
Grădinița: două grupe de preșcolari;
Școala: câte o clasă de elevi din ciclul primar;
Cadre didactice: 7;
Personal auxiliar.

Resurse materiale
– O grădiniță;
– O școală primară;
– 7 săli de clasă;
– O bibliotecă;
– Un cabinet limbi străine;
– Sală de sport;
– Teren de sport 1600 mp;
– Mijloace audio-vizuale;
– Materiale didactice diverse conform vârstelor preșcolarilor și școlarilor;
– Instrumente muzicale;
– Centrală termică;
– Monitorizare cu ajutorul camerelor de luat vederi;