Programul grădiniţei „Sfânta Maria” – Brăila
Anul şcolar 2021 – 2022

Grădiniţa noastră este cu program normal, desfăşurându-şi activitatea în perioada 7.30 – 12.30.
Copiii sunt aduşi în grădiniţa începând de la ora 7.30 până la 8.30 şi sunt preluaţi numai de educatoare. Părinţii vor lua copiii între 12.00-12.45.
La sfârşitul programului nici un copil nu va pleca singur ci numai însoţit de părinţi sau de o rudă apropiată.
Dacă sunt evenimente neaşteptate şi părinţii întârzie la amiază pentru preluarea copilului, educatoarea îl va supraveghea pe copilul în cauză până când va sosi persoana ce trebuie să-l însoţească.
Grădiniţa “Sf. Maria” oferă o educaţie specifică dezvoltării întregii persoane vizând toate laturile.
Toţi copiii sunt orientaţi să-i respecte pe cei bătrâni şi aflaţi in dificultate.
Acest lucru se poate realiza în grupele de copii existente în grădiniţa noastră, conduse cu măiestrie de cele două educatoare:
1. Istoc Cecilia (sr. Coleta) – grupa mare,
2. Duma-Dombi Maria (sr. Dominica) – grupa mijlocie.
Grădiniţa asigură în mod gratuit rechizite pentru copii.
Se serbează zilele de naştere sau zilele onomastice ale copiilor.
Copiii au acces liber la sala de informatică sub supravegherea cadrelor didactice.
Activitatea cu părinţii se intensifica prin: discuţii libere despre copii, activităţi cultural-artistice cu implicarea părinţilor în viaţa grădiniţei.
Grădiniţa “Sf. Maria” este o familie iubitoare în adevăratul sens al cuvântului în care membrii ei descoperă împreună bucuria şi pacea.