Oferta educaţională
Anul şcolar 2017 - 2018

„ Să nu laşi să treacă nici o zi fără să citeşti,
fără să visezi sau fără să auzi ceva frumos „

(Goethe)

ŞCOALA PRIMARĂ cu următoarea organizare:

-- clasele I - IV --

Discipline opţionale :

- LIMBA GERMANĂ

- LIMBA ENGLEZĂ

- INFORMATICĂ


Şcoala pune la dispoziţie elevilor:

- cursuri ce au la baza Curriculum – ul Naţional,

- atmosfera familială, preocupare constantă pentru copii si diversele probleme ale acestora,

- sistem de proceduri interne bine reglementat vizând asigurarea unor parametri înalţi de supraveghere pentru elevi,

- respectarea libertăţii de credinţă a fiecărui elev,

- program de studiu adaptat vârstei şi în concordanţă cu nevoile de instruire ale acestora,

- cercuri pe discipline vizând dezvoltarea armonioasă a elevilor,

- organizarea de activităţi social culturale menite sa integreze cât mai bine copilul în societate si să-l adapteze la exigentele acesteia.


Program de semi-internat (after – school)


Şcoala noastră vine în sprijinul părinţilor cu programul de "after school" luni – vineri 12-16, cu următorul program:

- 13,00 - 13,30 servirea mesei de prânz (catering),

- 13,30 - 14,30 pregătirea temelor,

- 14,30 – 16,00 activităţi recreative (jocuri sportive, jocuri de masă, opţional limba germană).


Obiectivele principale ale şcolii


Pentru îndeplinirea cu succes a actului educaţional şcoala noastră îşi propune următoarele obiective:

- educarea copiilor la toleranţă sub toate aspectele,

- conştientizarea Creaţiei, ca un dar al lui Dumnezeu şi ocrotirea ei,

- accentuarea comportamentului nonviolent în grupul social din care face parte.